Novosti
Dom > Novosti > Sadržaj
Poboljšati odnos između čoveka i prirode
- Feb 05, 2018 -

Internet stvari u potpunosti koristi sledeću generaciju IT tehnologije u svim sferama života. Konkretno, ugrađuje i opremi senzore u elektroenergetskim mrežama, željeznicama, mostovima, tunelima, putevima, zgradama, vodovodnim sistemima, branama, naftovodima i gasovodima. Zatim integrišu "Internet stvari" sa postojećim Internetom kako bi ostvarili integraciju ljudskih socijalni i fizički sistemi. U ovoj integrisani mreži postoji super moćan centralni kompjuterski klaster sposoban da integriše osoblje u mreži, mašineriju, opremu i infrastrukturu, a na osnovu čega ljudska bića mogu upravljati proizvodnjom i životom na prefinjeniji i dinamičniji način, postići stanje "mudrosti", podiže nivo korišćenja resursa i produktivnosti i poboljšava odnos ljudi između prirode.

Nema sumnje da ako se "Internet stvari" era, svakodnevni život ljudi dramatično promijeni. Međutim, bez obzira na pitanje privatnosti i zračenja, ideja o ugrađivanju svega na identifikacioni čip sada se čini nerealnim. Ljudi se kreću ka "Internetu stvari", ali ovaj proces može trajati vrlo dugo i dugo.

IOT aplikacije za tehnologiju mogu ići na mobilnu web stranicu M2M Centra da bi videli .. Sve sfere života imaju aplikacije. Postoji mnogo proizvoda.