Novosti
Dom > Novosti > Sadržaj
Dostignuća prenosa velike udaljenosti, niska potrošnja energije, sigurnost podataka
- Feb 05, 2018 -

LoRa je dokazana tehnologija koja omogućava ultra-dugačak prenos, nisku potrošnju energije, sigurnost podataka i još mnogo toga u IoT tehnologiji kroz dokazanu bežičnu tehnologiju, WAN povezivanje i Internet stvari (IoT).

LoRa uglavnom posluje u globalnom frekvencijskom opsegu (tj. Neelenciranom opsegu), uključujući 433,868,915MHz i tako dalje. U Kini, bend 470M ~ 860M je ranije bio analogni televizijski bend. Nakon što je televizija digitalizovana, originalni deo analogne televizijske grupe bio je prazan. Kina SRRC je izdvojila 470M ~ 510M opseg za bežičnu meru za čitanje vode / električne energije / gasa, ekvivalentan ograničenom ISM opsegu, pogodnom za upotrebu sa LoRa tehnologijom.

Mart 2015 LoRa Alijansa je najavljena kao otvorena, neprofitna organizacija koja ima za cilj da dovede LoRa u svet za komercijalizaciju LoRa tehnologije. Alijansa koju je predvodio Semtech, inicirali članovi kao što je France Actility

LoRa mreža uglavnom preko terminala (ugrađeni LoRa modul), gateway (ili bazne stanice), server i cloud dijelovi, podaci aplikacija mogu biti dvosmerni prenos.